Právník v baru

Právník přijde do baru a posadí se vedle opilce, který si důkladně prohlíží něco, co drží v prstech. Právník se na něj chvíli dívá, pak mu zvědavost nedá a zeptá se, co to je.
“No, říká opilec, vypadá to jako umělá hmota a chutná to jako guma.”
“Ukažte.”, na to právník. Vezme to, převaluje mezi palcem a ukazováčkem a bedlivě to zkoumá.
“Ano, řekne nakonec, skutečně to vypadá jako umělá hmota a chutná jako guma, ale co to je, to nevím. Odkud to máte?”
“Z nosu, odpoví opilec.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.