Pozvracený ožrala

Policajti udavačně křičí na opilce, který před nimi při obchůzce parku vylezl z křoví: „Vy jste tam vrhal!”
Tu se za nimi ozve: „Ne, já jsem tady.”
Policisté se otočí a udiveně civí na nějakého chlápka: „Co jste to říkal?”
„No, že jsem za vámi. Já jsem Vrhal, Standa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.