Pozdní příchod

“Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?”
“Protože jedna paní ztratila tisícikorunu.”
“A tys jí pomáhal hledat, viď?”
“Ne, stál jsem na bankovce a čekal, až odejde.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.