Podobnost s řípou

Přijde paní k doktorovi, svlékne se, doktor ji prohlédne a povídá: „Paní, vy jste jako řípa!”
„Myslíte tak zdravá?”
„Ne, tak špinavá!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.