Počnúc dnešným dňom, slovenčina definuje tieto nové pády

8. pád kto z koho – korytatív,
9. pád koho ako – buzeratív,
10. pád koho kam – deliminatív,
11. pád kto koho – likvidatív,
12. pád ako na koho – intrigatív,
13. pád komu čo – podmazatív,
14. pád komu koľko – korupcional,
15. pád ako komu – protekcional,
16. pád kto s kým – kopulatív,
17. pád čo na to – prezervatív.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.