Po letech

Dvě přítelkyně se potkaly po deseti letech.
„Pane Bože, ty jsi ale zestárla,” zvolala první, „ani jsem tě nemohla poznat!”
„Tak to já jsem tě poznala hned,” odvětí štiplavě druhá, „podle šatů, co jsi měla posledně na sobě!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.