Pepa

„Strašně ti závidím, Pepo,” říká paní manželovi.
„A co, prosím tě?”
„Že jsi se se mnou lépe oženil, než já s tebou vdala!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.