Pár měsíců po svatbě přišel manžel domů

Pár měsíců po svatbě přišel manžel domů a zjistil, že jeho žena
zmizela.
Začal si dělat starosti a se všemi přáteli hned po manželce
usilovně pátral.
Bohužel bezúspěšně.
Po dvou dnech přišel opět domů a našel manželku v kuchyni.
Hned se začal vyptávat, proč a kde byla tak dlouho.
Manželka: “Představ si: unesli mě nějací čtyři neurvalci, aby se
mnou mohli
celý týden souložit.”
Manžel: “Říkáš týden, ale byla jsi pryč jen dva dny, ne?”
“Však já jsem tu, jen abych si vzala něco k jídlu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.