Pán doktor, žena mi je neverná

“Pán doktor, žena mi je neverná, podvádza ma na každom kroku a mne
nerastú parohy ?”
“Ale, prosím vás, s tými parohami to nie je myslené naozaj. Je to iba
také prirovnanie.”
“Chvalabohu, ja som si už myslel, že mám málo vápnika.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.