Pamatovatelná SPZ

„A nevšiml jste si náhodou, pane Jaroněk, čísla toho auta, co vás porazilo?” povídá policista při výpovědi.
„Všiml,” odvětí postižený chodec. „Pamatuji si ho, protože jsem si uvědomil, že je stejné jako letopočet narození mé ženy.”
Paní Jaroňková položí manželovi ruku na rameno a vloží se do řeči: „Tak hlavně, že se ti, drahý, nic nestalo. Půjdeme domů a už o tom nebudeme mluvit.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.