Opatrné poučování

Říká pan Dvořáček manželce: „Heleď, holka dospívá, neměl bych jí něco říct o sexualitě?”
„To ano, ale opatrně!”
„???”
„No, aby nepoznala, že o tom víš úplně prd!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.