Neznámá situace

„Slečno,” jde rovnou na věc donchuán, „nebyla byste proti tomu, kdybychom se spolu pomilovali?”
„To jsem ještě nikdy neudělala,” prohlásí slečinka.
Lamač dívčích srdcí se podiví: „Vy jste ještě panna?”
„Ne,” odvětí kráska, „nikdy jsem nebyla proti!”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.