Nevydávaj sa za toho Joža

– Nevydávaj sa za toho Joža. Je to sirota, neprekypuje múdrosťou a ešte je
aj krivý.
– Ach… ja nepotrebujem Alaina Delona.
– Asi si nerozumieme. Zľutuj sa nad ním! Osud ho už aj tak dosť potrestal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.