Nepochopitelný zkrat

Policista vyšetřuje úmrtí elektrickým proudem: „Paní Wattová, jak to, že když váš manžel zkratoval to vedení, nevyhodil jistič?”
„Ale vyhodil! Dokonce desetkrát, než se přestal třepat!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.