Náročné zkoušení

Po maturitách sedí ředitel ve sborovně, drží se za hlavu a běduje: „To mě bolí koule, Ježíši, to mě bolí koule!”
Otočí se češtinářka a vyčítavě ho napomíná: „Snad bolejí, pane řediteli, bolejí!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.