Nalezená kostra

Jdou dva policajti po lese a najdou kostru. První se na ni bezradně zadívá: „Co budeme dělat?”
„Doneseme ji k patologovi,” navrhne druhý. „Ten pozná, co s ní je. A převlečeme se, aby nepoznal, že jsme policajti!”
Došli k patologovi, ukázali mu kostru a ten jim povídá: „Vy jste policajti, že jo?”
„Jak jste na to přišel?” diví se ti dva.
„Pánové,” vysvětluje patolog, „tohle je kostra od kola!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.