Nadržaná manželka si raz pozvala do bytu

Nadržaná manželka si raz pozvala do bytu naraz až troch „brigádnikov”. Keď boli v najlepšom zaštrkotali vo dverách kľúče, nečakane sa vrátil manžel. Prvý amant schytil šaty a vbehol do kúpeľne. Druhý sa schoval do komory a tretí, už mohol len na balkón. Po pár minútach vyšiel z kúpeľne prvý a oznamuje, že vodovodný kohútik je opravený. Manžel sa ho spýta koľko sú dlžní.
Ten povie sumu a manžel vytiahne peňaženku a zaplatí. Vzápätí vyjde z komory druhý, sťa elektrikár a oznamuje, že svetlo je už v poriadku. Manžel mu opätovne zaplatí vyslovenú sumu. Všetko sleduje spoza balkónových dverí tretí. Vidí, že všetko prebieha bez problémov a ešte tých dvoch manžel aj odmeňuje.
Prebehne teda cez obývačku do kuchyne, zapína si nohavice a naťahuje ruku.
…aj ja, aj ja som trtkal…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.