Na hodine zemepisu kladie pani učiteľka otázku

Na hodine zemepisu kladie pani učiteľka otázku žiakom:
– Vie niekto z vás niečo zaujímavé o Golfskom prúde?
Hlási sa Móricko:
– Golfský prúd je ako náš pán riaditeľ.
– Móricko, na základe čoho porovnávaš nášho pána riaditeľa s Golfským
prúdom?
– Aj jeden aj druhý je teplý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.