Moudrý rabín

Starý a moudrý rabín se nemůže rozhodnout, jaké povolání by si měl zvolit jeho dospívající syn. Pozve si tedy svého syna do pracovny a na stůl připraví tři předměty – láhev s kořalkou, Tanakh – židovskou bibli a kasičku. “Nechť rozhodne Bůh!” pomyslí si. “Když sáhne po bibli, nechám ho vystudovat a bude rabínem jako já,” přemítá rabbi. “Když zvolí kasičku, bude bankéřem jako bratr Áron… když si vybere flašku-to je horší… no, ale taky dobře,” lehce se oklepe služebník Boží, “bude hostinským, jako bratranec Samuel… no, sice si občas přihne, ale koneckonců si také nežije špatně a dobře se i oženil…”
Syn vchází do pracovny, pozdraví, usedá a na nic se otce neptá. Sáhne okamžitě po všech třech indiciích a přitáhne je k sobě.
“Milý Bože, proč mě tak trestáš… a co Ti naše celá rodina udělala!” spíná rabbi zděšeně ruce k nebi, “netušil jsem, že je tvoje vůle, aby se můj syn stal katolickým knězem!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.