Manžel bez peněz

Manžel je bez peněz, tak pošle manželku vydělávat do uličky lásky.
Žena se vyparádí, sebere kabelku a vyrazí…
Ráno se vrátí, celá rozcuchaná, opuchlá v ruce má 501 korun.
Manžel převezme peníze, pokroutí hlavou a řekne: “Noooo!!! Pro začátek dobrý… 501 korun…
Ale kdo ti dal tu korunu ???”
“Skoro každý…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.