Malý špaček

Pan Oliva přistihne ve své zahradě Pepíčka, jak mu trhá třešně a začne řvát: „Počkej, já to řeknu tvému tatínkovi, až ho uvidím.”
„To můžete,” odvětí Pepíček, „je pár větví nade mnou!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.