Kulinárske zvyky

Roš Hašana – Hostina
Jom Gedalia – Pôst
Jom Kipur – Ďalší pôst
Sukot – Hostina
Hašanah Raba – Ďalšia hostina
Simchat Tóra – Pokračujte v hostine
Mesiac Chešvan – Žiadne hostiny a žiadne pôsty celý mesiac. Dajte sa dohromady.
Chanuka – Jedzte zemiakové placky
Tevet – Nejedzte zemiakové placky
Tu B’Švat – Hostina
Esterin pôst – Pôst
Purim – Jedzte pečivo
Pesach – Nejedzte pečivo
Šavuot – Mliečna hostina (tvarohové koláčiky)
Tamuz – Pôst (žiadne tvarohové koláčiky)
Tiša B’Av – Prísny pôst (ani nepomyslite na tvarohové koláčiky)
Mesiac Elul – Koniec cyklu. Zapíšte sa u diabetologičky, nech vás dá dohromady,
sviatky za chvíľu prichádzajú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.