Keď som bol malý, neznášal som chodiť na svadby

Keď som bol malý, neznášal som chodiť na svadby, pretože ma všetky staré mamy a tety štípali a hovorili: “Ty budeš ďalší!” Prestali s tým, až keď som im
začal robiť to isté na pohreboch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.