Kávomaniak

Přijde policajt k nápojovému automatu a hodí tam 5 Kč. Vypadne kafe. Hodí tam opět 5 Kč a znovu vypadne kafe. Tento postup opakuje asi desetkrát. Za ním se vytvoří dlouhá fronta a on stále hází další a další pětikoruny. Žena, stojící hnedka za ním, už to nevydrží a zaťuká mu na rameno: „Pane policajt, jak dlouho vám to bude ještě trvat? Nechcete toho už nechat?”
„Co blázníte, ženská?!” oboří se na ni policista. „Teď, když vyhrávám?!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.