Jednotvárný jídelníček

„Jean,” zamyslí se u oběda lord, „kdy jsme byli naposledy na lovu kachen?”
„Včera, sire.”
„No vidíte,” spravedlivě se hněvá starý pán. „Proč jsme tedy měli dnes na oběd zase koninu?”
„Lituji, sire, ale kuchař připraví vždy jen to, co vaše lordstvo ráčí trefit.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.