Janko a Marienka sú v škole

Janko a Marienka sú v škole. Učiteľka sa pýta detí, aký Mali
najkrajší zážitok v láske. A Marienka hovorí:
– Ja som sa držala s jedným chlapcom za ruku.
– No dobre Marienka. A čo ty Janko?
– Ja som držal jednému dievčaťu uši.
– A čo si jej pri tom hovoril?
– Fajči ty krava, lebo sa neurobím!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.