Idú dve mníšky do mäsiarstva

Idú dve mníšky do mäsiarstva.
Staršia prehovorí, keď sa dostanú na rad. “Prosím si dve klobásy.”
Mladšia ju šťuchne a pošepne jej: “Vezmi tri, jednu zjeme.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.