Idú dvaja policajti

Idú dvaja policajti. Jeden vidí na zemi 50 korún a chce si ich vziať. Ten
druhý mu hovorí:
– Nezdvíhaj to, to je falošná!
Tak ho policajt počúvne a nezoberie si ju. Za chvíľu sa ho spýta, ako tak
rýchlo vedel, že je falošná. On mu odpovedá:
– Videl si už niekedy päťdesiatku s tromi nulami?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.