Gumové balónky

Tři odborníci dostali červený gumový balónek a úkol zjistit jeho objem.
Matematik pečlivě změřil jeho rozměry a trojným integrálem určil objem.
Fyzik naplnil kádinku vodou, balónek tam ponořil a podle objemu vytlačené kapaliny zjistil jeho objem.
Strojař na balónku našel typové a sériové číslo a našel objem v tabulce červených gumových balónků.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.