Farár a fidorka

Farár sa chystá na dovolenku a tak sa nechá zastúpiť novým, mladým farárom. Vysvetľuje mu:
– Keď niekto urobí malý hriech dáš sa mu pomodliť 5-krát otčenáš. Ak niekto zhreší stredne ťažko dáš sa mu pomodliť 10-krát otčenáš. No a keď niekto zhreší strašne ťažko tak 20-krát otčenáš. A ak niečo nebudeš vedieť, tu je miništrant on vie všetko, jeho sa spýtaj.
Farár odíde a nový, neskúsený farár si sadne do spovednice, keď tam príde mladá žena.
– Otče zhrešila som. Mala som orálny sex s jedným mužom!
Farár si nie je istý čo jej má dať, tak sa spýta miništranta:
– Hej, ty! Čo dáva starý za orálny sex?
– Čo ja viem? Ako komu… mne Fidorku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.