Dvě rány současně

Přijde policista do služby a jeho kolega si všimne, že má na paži dvě černé pásky. S úžasem se zeptá: „Prosím tě, co se ti stalo?”
Kolega smutně povídá: „Ale, umřel mi táta.”
„A proč máš tedy dvě smuteční pásky?”
„Tak si to představ,” povzdychne si truchlící, „včera jsem volal bráchovi a jemu umřel táta taky!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.