Dvě prostitutky

U silnice stojí dvě prostitutky. Příjde k nim babička a ptá se jich: “Na copak čekáte, děvčata?”
Ony se na sebe podívají a po chvilce řeknou: “Na cukr.”
Babička jim tedy řekne, že bude čekat s nimi. Potom přijede auto, z něj vykoukne muž a říká: “Vy taky, babičko?”
A ona odpoví: “Když já ho tak ráda lížu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.