Dvaja kamaráti, katolík a budhista

Dvaja kamaráti, katolík a budhista, celý večer polemizujú o tom, čo
nasleduje po smrti. Katolík verí v to, že sa po smrti dostane do neba,
a budhista verí v reinkarnáciu.
Nevedia sa zhodnúť, tak sa dohovoria, že ten, kto prvý umrie, objav í
sa tomu druhému vo sne a povie mu, ako to v skutočnosti je. Katolík
umrel skôr a tak ako sľúbil, objavil sa budhistovi.
– No povedz, ako to vlastne je? Čo sa deje po smrti? – pýta sa
nedočkavo budhista.
– Vieš čo, ráno vstaneme, raňajkujeme niečo ľahké, sexujeme,
desiatujeme, sexujeme, obedujeme nejakú zeleninku, sexujeme,
olovrantujeme, sexujeme, večeriame, sexujeme a potom ideme spať.
Na druhý deň sa to isté opakuje.
– Ó, takže si mal nakoniec pravdu, človek sa po smrti dostane do neba.
– Ale prd, som zajac na farme v Nitre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.