Drží slovo

Přistoupí princ před krále a hlásí mu: „Králi, držím slovo, v pytli vám nesu sedm dračích hlav!“ „I já držím slovo princi, v tomhle pytli je ruka princezny!“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.