Chuť na koupání

Domlouvá doktor starému dědovi: „Člověče, nepocítil jste někdy chuť pořádně se vykoupat?”
„Což o to, pane doktore, ale to víte, člověk musí umět své chutě ovládat!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.