Český obchodník

Český obchodník přijde do švýcarské banky a šeptá: „mohl bych si zde uložit milion v hotovosti?“
„samozřejmě, ale kvůli tomu nemusíte šeptat. být chudý není přece žádná hanba.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.