20 rocna prax

Prostitútka je jedno z mála povolaní,
kde si začiatočníčka môže pýtať oveľa viac, ako tá s dvadsaťročnou praxou!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.