Uvaha vychodňara

Uvaha vychodňara: Ked še stane daco plane, pijeme, žeby sme na to zapomli. Ked še staňe daco dobre, pijeme, žeby sme to oslavili.Ked še nestane nič, pijeme, žeby še daco stalo…

Isc do tatroch a zjebac še zo štitu

Isc do tatroch a zjebac še zo štitu …to take česke Isc do tatroch a zjebac še zos vľeku …to take bratislavske A isc do tatroch a zjebac se uz v popradze na stanici v bufece to take našo vychodňarske