Východoslovenská múdrosť

Východoslovenská múdrosť: “Čim vecej pijem, tim som vecej pijani. Čim som vecej pijani, tim še vecej trešem. Čim vecej še trešem, tim vecej viľejem. Čim vecej viľejem, tim menej pijem.” Z teho vipľíva ponaučeňe: “ČIM VECEJ PIJEM, TIM PIJEM MENEJ.”