Sťažuje sa Jana Martine

Sťažuje sa Jana Martine. Jana: – Zistila som, že môj starý ma podvádza. Martina: – Tá sviňa! – Berie mi zo skrine kondómy. – Tá sviňa! – Lenže ja som ich všetky poprepichovala. – Šibe ti, ty sviňa?!