V Ľevoči še rozmnožili holubi a cale mesto bulo obsrate

V Ľevoči še rozmnožili holubi a cale mesto bulo obsrate. Primator vypisal odmenu milion eura pre teho co še holuboch zbavi… Prišol jeden a hovori:. “Zbavim vas holuboch zadarmo, ale še nič nemožece pitac… Jak še opitace, mušice ten milion zaplacic!” Vicahol z kešeňa žolteho holuba, vipuščil ho a šicke […]