Přeložte:Come shall then well bload

Přeložte:Come shall then well bload?Then well bload shell when blaight!Blaight yatchman. Překlad:Kam šel ten velbloud?Ten velbloud šel ven blejt!Blejt ječmen. Pokud se vám to nezdá, přečtěte si text nahoře nahlas