Bulvárny denník raz robil anketu

Bulvárny denník raz robil anketu medzi národom. Anketová otázka znela : – Čo vám visí niže pása ? Významný slovenský spisovateľ odpovedal : – Niže pása mi visí to, čim ja uspokojujem krásne mladé ženy. Významný slovenský politik odpovedal : – Niže pása mi visí to, čim ja uspokojujem krásne […]