Bulvárny denník raz robil anketu

Bulvárny denník raz robil anketu medzi národom. Anketová otázka znela : – Čo vám visí niže pása ? Významný slovenský spisovateľ odpovedal : – Niže pása mi visí to, čim ja uspokojujem krásne mladé ženy. Významný slovenský politik odpovedal : – Niže pása mi visí to, čim ja uspokojujem krásne […]

V kolibe je málo miesta

V kolibe je málo miesta, tak bača s valachom spia na jednej prični. V noci sa bača zobudí a vraví valachovi: Honíš si, honíš? Honím. A chceš z toho aj dačo mať? Chcem. Tak si hoň svojho!