Tieto vtipy vám prináša reklamný partner nabijaj.sk

Žena príde ráno domov

Žena príde ráno domov a povie mužovi, že spala u najlepšej kamarátky.
Čo urobí muž?
Obvolá tých desať kamarátiek a zistí, že ani u jednej nespala.

Muž príde ráno domov a povie žene, že spal u najlepšieho kamaráta.
Čo urobí žena?
Obvolá tých desať kamarátov a zistí, že u ôsmich prespal a u dvoch ešte
stále je.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.