Vykopávání palmy

V dálce se objeví zámořský parník. Trosečník vyskočí a začne podhrabávat palmu.
„Co blázníš, člověče?” spustí na něho druhý trosečník. „Chceš zničit jedinou palmu na ostrově?”
„Ale co by! Potřebujeme teď mávátko!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.