Všetky naše dni sú v Božích rukách

Všetky naše dni sú v Božích rukách,a pretože život a milosrdenstvo pramenia z tohto zdroja, niet ani najmenšieho dôvodu
znepokojovať sa.
Sv. Otec Ján XXIII.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.