Vo vlaku

Vo vlaku:
“Pani, povedzte svojmu synovi, nech ma nenapodobňuje!” “Maroško, prestaň zo
seba robiť debila!”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.