Tí, ktorí sa nepoučia

….Tí, ktorí sa nepoučia na varovaní dejín, sú odsúdený na ich zopakovanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.