Tchyňodav

U hřbitovní brány hledí muž na podivný průvod. Za rakví kráčí muž s manželkou a psem dobrmanem, a potom dlouhá řada mužů. Stojící nevydrží a ptá se, kdo to má pohřeb. Pán za rakví odvětí: „To je pohřeb mojí tchyně. Vidíte toho dobrmana? To on ji napadl a zakousl.”
„To je ale pes,” pochvaluje si zvědavec, „nemohl byste mi ho na pár dní půjčit?”
„Proč ne, jen si musíte stoupnout na konec té řady!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.